Utolsó frissítés: 2016. január 14.

Önéletrajz


 

I. Személyi adatok

Születési dátum/hely: 1969. augusztus 16., Barót (Baraolt), Kovászna megye, Románia
Munkahely: egyetemi tanár, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, Társadalomföldrajzi Tanszék
Munkahelyi cím: 400006 Kolozsvár, Klinikák utca 5-7.
Munkahelyi telefonszám: tel. +40-264-596116
E-mail-cím: jozsef@geografie.ubbcluj.ro

II. Tanulmányok

 • 1983–1987: középiskola, Ipari Líceum (ma: Baróti Szabó Dávid Líceum), Barót (Baraolt), Kovászna megye
 • 1989–1993: egyetemi tanulmányok, földrajz-germanisztika, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Biológia, Geológia és Földrajz Kar, Kolozsvár
 • 1995–1999: doktori képzés, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. A doktori dolgozat címe: Organizarea spaţiului rural. Studiu de caz: Dealurile Bistriţei (Vidéki térszervezés. Esettanulmány: Besztercei dombvidék). A doktori dolgozat vezetője dr. Grigor Pop egyetemi tanár.

III. Szakmai előrehaladás

 • 1993–1994: kutató, Román Akadémia Földrajztudományi Intézete, Kolozsvár
 • 1994–1996: gyakornok, Társadalomföldrajzi Tanszék, Földrajz Kar, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 1996–1998: tanársegéd, Társadalomföldrajzi Tanszék, Földrajz Kar, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 1998–2001: adjunktus, Társadalomföldrajzi Tanszék, Földrajz Kar, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2001–2004: docens, Társadalomföldrajzi Tanszék, Földrajz Kar, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2004-től: egyetemi tanár, Társadalomföldrajzi Tanszék, Földrajz Kar, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2007-től: doktorátusvezető, Társadalomföldrajzi Tanszék, Földrajz Kar, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2001–2002, 2004-től: dékánhelyettes, Földrajz Kar, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2008-tól: az Akadémiai Tanács tagja, Babeş‒Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2011-től: egyetemi tanár, Világ- és Regionálisgazdaságtan Intézet, Miskolci Egyetem
 • 2010-től: a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja (Gazdaság- és jogtudományi osztály)
 • 2012-től: a Babeş‒Bolyai Tudományegyetem Szenátusának alelnöke, Kolozsvár

IV. Kutatási terület: területfejlesztés, regionális fejlődés, regionalizáció

V. Kutatási tevékenység: 25 kutatási projekt részvevője, ebből 7 program vezetője.

VI. Publikációk

 • 7 könyv, ebből 5 egyedüli szerzőként.
 • 2 szerkesztett kötet (egy Németországban).
 • 13 könyvfejezet, ebből 3 nemzetközileg rangos kiadónál (Ashgate, Palgrave-Macmillan, Lit Verlag).
 • 38 tanulmány konferenciakötetekben és monográfiákban, ebből 16 Romániában, 6 Magyarországon, 16 egyéb külföldi országban jelent meg.
 • 49 tudományos cikk szakfolyóiratban, ebből 29 romániai-, 4 magyarországi-, 8 egyéb külföldi szakfolyóiratban. A romániai cikkek közül 22 B+ kategóriájú (nemzetközi adatbázisban szerepel) és 3 B kategóriájú. Két tudományos cikk impakt faktoros folyóiratokban jelent meg.

VII. Konferenciák: előadás 69 konferencián, ebből 41 külföldi konferencián, 16 hazai nemzetközi konferencián és 12 hazai konferencián. Hat konferencia szervezője, ebből 4 nemzetközi.

VIII. Szakmai elismerések (jelentős ösztöndíjak, tudományos kitüntetések):

Elnyert ösztöndíjak:

 • 1994. január 15. – február 15.: dokumentációs ösztöndíj, Südosteuropa Gesellschaft, München, Németország.
 • 1997. október 1. – 1998. február 28.: Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen. Kutatási téma: “A besztercei vidéki térség településhálózat-genézise”.
 • 1998. július – december: Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, Németország.
 • 2000. május 25. –július 15.: DAAD kutatási ösztöndíj, Institut für Länderkunde Leipzig, Lipcse, Németország. Kutatási téma: “Társadalmi-térbeli átalakulások összehasonlító tanulmányozása: Lipcse és Kolozsvár”.
 • 2002–2003: Alexander von Humboldt kutatási ösztöndíj, Würzburg, Németország.
 • 2005–2006: “Regionalizare şi regionalism în România: forme de manifestare şi intensitate” New Europe College kutatási ösztöndíj, Bukarest.

Díjak:

 • 2003: a BBTE érdemdíja, az egyetem fejlődésében kifejtett tevékenységéért.
 • 2004: a BBTE érdemdíja, Földrajztudományi Karának díszoklevele, a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért.
 • 2004: “In hoc signo vinces” CNCSIS (Országos Tudományos Kutatási Tanács) díj a kutatásban elért kiváló eredményekért.
 • 2004: a BBTE érdemdíja, a tudományos tevékenységben elért eredményekért.
 • 2004: “Pro Geographia”, a Magyar Földrajzi Társaság kitüntetése, az erdélyi magyar nyelvű földrajzoktatás ügyének fáradhatatlan képviseletéért, a magyar nyelvű társadalomföldrajzi kutatásaiért, a kolozsvári és az anyaországbéli felsőoktatási intézmények kapcsolatainak kiépítéséért.
 • 2004: az “Al. I. Cuza” Egyetem (Jászvásár) érdemdíja.
 • 2005: a BBTE érdemdíja, az egyetem fejlődésében kifejtett tevékenységéért.
 • 2006: a BBTE érdemdíja, a tudományos tevékenységben elért eredményekért.
 • 2007: a BBTE érdemdíja, Földrajztudományi Karának díszoklevele.
 • 2007: a BBTE érdemdíja, a tudományos tevékenységben elért eredményekért.
 • 2008: a BBTE érdemdíja.
 • 2009: a BBTE Földrajztudományi Karának díszoklevele.
 • 2009: a BBTE érdemdíja.
 • 2010: Lóczy Lajos emlékérem, a Magyar Földrajzi Társaság kitüntetése.
 • 2010: a BBTE kiválósági díja.
 • 2010: a BBTE érdemdíja, a tudományos tevékenységben elért eredményekért.
 • 2011: BBTE érem, az egyetem legmagasabb kitüntetése.

IX. Nyelvismeret

 • magyar – anyanyelv
 • román – felsőfok
 • német – felsőfok
 • angol – felsőfok
 • spanyol – alapfok

X. PhD hallgatók tudományos vezetése

1. Szendi Dóra, regionális gazdaságtan, „A regionális fejlődés összehasonlító vizsgálata: Észak-Magyarország és Sachsen”, Vállalkozáselmélet és gyakorlat doktori iskola, Miskolci Egyetem.

2. Török Gergely József, gazdaságföldrajz, „Kis- és középvállalatok területi és időbeni dinamikája Romániában”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár.

3. Cristea Marius, gazdaságföldrajz „A növekedési pólusok alkalmazása az Észak-Nyugati Régióban“, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár.

4. Csíki Lujza, gazdaságföldrajz „A turisztikai kínálat területi diszparitásai Romániában“, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár.

7. Cocheci Vald, gazdaságföldrajz „Népesség és lakhatóság viszonyrendszere Kolozsvár metropolisz térségben”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár.

8. Bajtalan Hunor, gazdaságföldrajz „Területi kormányzás és regionalizáció Romániában”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár.

9. Nagy Julia, gazdaságföldrajz „Fenntartható gazdasági fejlődés Kolozsvár térségében”

10. Vicsai Nóra, gazdaságföldrajz „Intra-regionális területi különbségek az Észak-Nyugati Régióban”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár.

11. Máthé Csongor, gazdaságföldrajz „A Központi Régió szállítási hálózatának földrajzi vizsgálata”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár, védett 2012-ben.

12. Dánel Erika, gazdaságföldrajz „A szolgáltatások és népesség szuburbanizációja Kolozsvár metropolisz térségben”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár, védett 2012-ben.

13. Horváth Anna, gazdaságföldrajz „Az európai kohéziós politika hatása a regionális fejlődésre Romániában”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár, védett 2013-ban.

14. Blaga Oana Elena, gazdaságföldrajz „Fehér megye városhálózata”, Földrajztudományi Doktori Iskola, BBTE Kolozsvár, védett 2013-ban.

XI. Hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel

     Tagság és tisztségviselés

1. Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, IX., Gazdaság- és jogtudományi osztály

2. MTA, Regionális Tudományok Bizottsága, tag

3. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (Hungarian Science Abroad Presidential Committee) tagja

4. MTA, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Külső Tanácsadó Testületének tagja

5. Magyar Regionális Tudományi Társaság Közép-Erdély tagozatának vezetője, Kolozsvár

6. Magyar Földrajzi Társaság tagja

7. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, doktori tanács tagja, 2015. június 1-től alelnöke

8. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, habilitációs tanács tagja

9. Regional Studies Association (RSA), Seaford, Anglia, Románia képviselője („Ambassador”)

10. Országos Tudományos Kutatási Tanács, Társadalom- és Gazdaságtudományok szakbizottság tagja, Bukarest, Románia.

11. Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a Földrajztudományi Szakbizottság elnöke, Kolozsvár

12. „Cholnoky JenőFöldrajzi Társaság alapító tagja, Kolozsvár

13. Román Földrajzi Társaság tagja

14. Romániai Környezettudományi- és mérnöki Társaság alapító tagja

15. Kolozsvári Urbanisták Szövetsége, tag

16. Romániai Urbanisták Kamarája, tag

17. Regionális Földrajz Kutatási Központ tagja, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

18. Népességkutatási Központ aligazgatója, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

19. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajztudományi Kar, földrajztudományi doktori iskola tagja

20. „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár, Tudományos Tanács tagja

      Szakfolyóiratok, könyvkiadók szerkesztőbizottsági tagja, kiadója

1. Europa Regional, Lipcse, Németország, szerkesztőbizottság tagja

2. Studia UBB, seria Geographia, Kolozsvár, szerkesztőbizottság tagja

3. Romanian Review of Regional Studies, Kolozsvár, szerkesztőbizottság tagja

4. Erdélyi Társadalom, Kolozsvár, szerkesztőbizottság tagja

5. Romanian Journal of Population Studies, Kolozsvár, szerkesztőbizottság tagja

6. Romanian Journal of Urban and Regional Analysis, Bukarest, szerkesztőbizottság tagja

7. Didactica Geografică, Kolozsvár, szerkesztőbizottság tagja

8. Közgazdász Fórum, Kolozsvár, szerkesztőbizottság tagja

9. Human Geographies Journal of Studies and Research in Human Geography, Bukarest, szerkesztőbizottság tagja

10. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, Miskolc szerkesztőbizottsági tag,

11. Theory, Methodology, Practice, Miskolc, szerkesztőbizottság tagja

12. Tér és társadalom, Budapest, szerkesztőbizottság tagja

13. Területi Statisztika, Budapest, szerkesztőbizottság tagja

14. Egyetemi Műhely Kiadó tanácsának tagja, Kolozsvár

15. Kolozsvári Egyetemi Kiadó szerkesztő tanácsának tagja, Kolozsvár